DANURB+

DANube Urban Brand +

Durata proiectului:

01-07-2020 – 31-12-2022

 

Categorie:

Protecția Patrimoniului

 

Website proiect:

www.interreg-danube.eu

 

Finanțare:

European Regional Development Fund (ERDF)

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

 

Parteneri:

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Turism – INCDT

Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” – INCDDD

Universitatea Politehnica Timișoara

Asociația Urban Survey

 

DANube Urban Brand + este un proiect co-finanțat european, axat pe dezvoltarea rezilienței urbane regionale și locale prin valorificarea patrimoniului cultural al Dunării ca brand printr-un parteneriat cu regiunile danubiene din Ungaria, România, Slovacia, Bulgaria, Croația și Serbia. 

 

Programul DANUrB+ își propune să reactiveze patrimoniul cultural și resursele subutilizate din așezările în stare de contracție socio-culturală, fizică, economică și demografică din regiunile periferice sau de frontieră ale Dunării. Obiectivul principal este de a crea noi oportunități pentru atractivitatea orașelor și regiunilor Dunării.

 

Programului are scopul de a crea o rețea de actori și proiecte de-a lungul Dunării prin implementarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării prin utilizarea resurselor  locale pentru a opri contracția socio-economică a acestor regiuni. Proiectul va presupune activități de Cercetare, Planificare, Educație și Activare în jurul a 4 tematici cheie:

 

  • Rețea interregională ca oportunitate
  • Orașe în contracție ca provocare
  • Localnici și cooperarea lor ca activ de dezvoltare
  • Patrimoniu ca instrument

În România, proiectul va fi derulat în mai multe locații de pe malul Dunării (Moldova Nouă, Porțile de Fier, Drobeta Turnu-Severin, Calafat, Giurgiu, Călărași), prin colaborarea universităților, asociațiilor, instituțiilor și municipalităților relevante.

 

ATU se va concentra pe regiunea Giurgiu în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” și autoritățile locale și regionale.

 

Activarea proiectului în zona Giurgiu va acoperi următoarele activități:

 

Planificare – Activitate de cercetare și mapare a resurselor și actorilor la nivelul regiunii Giurgiu urmată de organizarea unei conferințe despre valorile așezărilor periferice de-a lungul Dunării. Aceste conferințe vor ajuta la crearea unei structuri de lucru comune având la bază cercetarea efectuată cu scopul de a facilita crearea unei rețele interregionale prin parteneriate locale și regionale.

 

Educație – Crearea unui program educațional pentru elevii școlilor tehnice pentru a susține valorificarea patrimoniului local. Rezultatele cercetării și specificul local identificat în patrimoniul cultural al zonei vor informa activități ce pot fi implementate în curriculă pentru a promova artele, meșteșugurile și profesiile locale.

 

Activare – Organizare de întâlniri cu scopul de a crea o comunitate de actori locali care să poată susțină și implementa proiecte dezvoltate în planul de acțiune DANUrB. Actorii locali și regionali se vor reuni pentru a discuta aplicat pe baza unei agende comune specificul demografic, economic și cultural al orașelor de la Dunăre.

 

Educație – Dezvoltarea unor ateliere de cunoștințe intergenera’ despre patrimoniul cultural ca parte dintr-un festival anual dedicat Zilelor Dunării în orașele de la Dunăre. Acest festival va ajuta la interacțiunea cu comunitățile locale și consolidarea unei identități regionale.

 

Activare – Consolidarea cunoștințelor și rezultatelor programului într-o serie de rapoarte la nivel regional pentru a comunica impactul activităților de branding DANUrB+ asupra rezilienței regiunilor periferice Dunării.