Asociaţii ale comunităţii din Curtea Veche

În oraș, despre oraș

Durata proiectului:

2001 – 2003

 

Categorie:

Transparenta decizionala

 

Website proiect:

 

Finanțare:

 

Parteneri:

U.N.D.P.

Primăria Generală a Capitalei Bucureşti

Primăria Sectorului 3

Primăria Sectorului 1

Uniunea Europeană

Ministerul Muncii

Ministerul Culturii

Fundaţia Hope

Fundaţia „Împreună”

Centrul Cultural Francez – Ambasada Franţei la Bucureşti

 

CONTEXTUL PROIECTULUI:

Propunerea pentru acest proiect a apărut în cadrul activităţii Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România. Programul s-a desfăşurat în centrul istoric al oraşului Bucureşti. Această arie, în care sărăcia este evidentă, suferă din cauza unor probleme tipice în mediului urban: decăderea fondului construit, condiţii de locuire sub standardele admisibile, statut de proprietate incert. Proiectul UNDP: “Un Bucureşti Frumos” a intenţionat să schimbe această situaţie, demonstrând potenţialul zonei pentru investiţii şi arătând preocuparea Municipalităţii pentru restaurarea faţadelor şi refacerea pavajului străzilor. Revitalizarea nu poate fi făcută totuşi fără participarea şi implicarea activă a populaţiei zonei.

Propunerea de parteneriat ATU-UNDP a fost deci destinată să fie un complement al proiectului “Un Bucureşti Frumos” din punctul de vedere al “împuternicirii “ comunităţii. Cei care locuiesc sau lucrează in această zonă au fost încurajaţi să îşi exprime punctul de vedere în ceea ce priveşte implicarea în activităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă.

 

SCOPUL PROIECTULUI: COMUNITATEA

Populaţia din această zonă este constituită din: chiriaşi, proprietari, proprietari şi chiriaşi de spaţii comerciale precum şi oameni care locuiesc ilegal în clădiri aflate în proprietatea municipalităţii sau în clădiri care au un proprietar privat dar care nu au fost încă retrocedate sau vândute. În ciuda unei ghetto-izării avansate, oamenii care trăiesc aici nu formează o comunitate şi cu atât mai puţin o comunitate activă. Absenţa unei forme organizate a populaţiei, care să fie capabilă să participe în procesul de luare a deciziilor care le afectează viaţa de zi cu zi îi pune pe aceşti oameni într-o situaţie precară vis à vis de administraţia publică locală sau de investitori.

 

OBIECTIVE STRATEGICE:

Principalul obiectiv este împuternicirea comunităţii cu capacitatea de a participa în procesele de luare a deciziilor care le afectează viaţa. Prin acest proiect, ATU a avut ocazia de a lucra pentru constituirea unei asociaţii comunitare. ATU (Asociaţia Tranziţia Urbană) este un ONG creat recent, alcătuit din tineri profesionişti în domeniul urbanismului, economiei, sociologiei, dedicat îmbunătăţirii calităţii vieţii în spaţiul oraşului prin noi metode ale managementului urban.

Începând din iunie 2001, ATU şi UNDP au jucat un rol de catalizator pentru crearea unui parteneriat activ şi operativ între locuitorii zonei şi Municipalitatea Bucureşti.

Mai mult decât atât, prezentul proiect a condus la mediatizarea şi la promovarea proiectului “Un Bucureşti Frumos” ca model pentru alte oraşe.

 

REALIZĂRI AŞTEPTATE:

-Constituirea unei “Asociaţii a comunităţii din zona Curtea Veche” – formată din tineri entuziaşti care s-au născut şi au crescut aici şi care sunt azi conştienţi de faptul că pot şi că trebuie să aibă o “voce” care să exprime nevoile lor;

-Dezbateri care au reunit administraţia centrală şi locală, profesionişti ai urbanismului, investitori, reprezentanţi ai locuitorilor orientate spre identificarea oportunităţilor de intervenţie în zonă, respectiv premizele unui potenţial parteneriat public-privat pentru salvarea şi dezvoltarea ariei.

-Prezentul Atlas reprezintă o bază de informaţii pentru viitoarea strategie de revitalizare a ariei. Acest material nu este numai o colecţie de date privind aspectele sociale, economice, de mediu, istorice şi tehnice, ci reprezintă coroborarea acestor informaţii într-un diagnostic care va ajuta la o mai bună înţelegere a problemelor specifice acestei zone a oraşului Bucureşti.

Publicații proiect

Atlasul Centrului Istoric al orasului Bucuresti

Echipa proiect

Vera Marin

Project Manager

Anca Ginavar

-

Bogdan Branescu

-

Florentina Iugan

-