Author: atu

Mobilitatea urbană este esențială pentru cotidianul fiecărui oraș modern. În timp ce viteza și eficiența au mare însemnătate în contextul deplasărilor, esențială este totuși ușurința cu care destinațiile urbane sunt accesate în termeni de proximitate și comoditate. Îmbunătățirea accesibilității tuturor