GHID DE PLANIFICARE ȘI GESTIONARE A SISTEMULUI DE PARCĂRI URBANE

GHID DE PLANIFICARE ȘI GESTIONARE A SISTEMULUI DE PARCĂRI URBANE

Document cadru și îndrumar tehnic pentru administrațiile publice din România privind gestionarea sistemului de parcări urbane

Acest document le este destinat atât factorilor de decizie, cât și profesioniștilor din orașe. Publicul țintă se reflectă în conținutul acestui document ce oferă instrumente de politică adecvate pentru implementarea performantă a unui sistem de gestionare a parcării, furnizând soluții problemelor pe care le ridică “înțelegerea cererii” și “controlul ofertei” de parcare. Documentul se adresează în primul rând actorilor interesați din administrația locală, regională sau națională, ce prezintă un nivel de interes în această problemă.

Recomandările au fost formulate cât de clar și de specific posibil. În acest sens, autorii și-au propus să furnizeze suficientă îndrumare în elaborarea politicii de parcare și a măsurilor aferente de gestionare a parcării care sunt atât eficiente cât și acceptate la scară largă. Dezvoltarea acestui document a fost agreată atât de partenerii proiectului PUSH&PULL, cât și de Comisia Europeană.