VIVA EASTPART

Valorificarea și Îmbunătățirea Managementului în Centre Istorice mici în zona Parteneriatului Estic
atu_vivaeastpart

Durata proiectului:

01/2012 – 12/2013

 

Categorie:

Protecția patrimoniului

 

Website proiect:

vivaeastpart.eu

VIVA EASTPART pornește de la o analiză comparativă a sistemelor culturale, instrumentelor, experiențelor și procedurilor folosite în Europa, furnizând partenerilor proiectului o abordare deja testată  a planificării pe termen lung și strategiilor culturale.

 

Aceste instrumente vor fi adaptate contextului specific al fiecărei regiuni (Valea Hârtibaciului – România, Districtul Cahul – Republica Moldova și Regiunea Tavush – Armenia), urmărind metodologia VIVA_EASTPART. În completare, vor fi organizate seminarii tematice și evenimente internaționale care să ajute la conturarea principalelor rezultatele ale proiectului.

 

Proiectul a fost conceput ca o abordare de cercetare integrată, bazată pe colaborare.  Aceasta implică relaționarea mai multor zone ale Parteneriatului Estic în vederea implementării de activități și servicii culturale comune. Pentru a mări calitatea, impactul și efectele de marketing ale acestor activități si servicii, cooperarea este crucială, contribuind la soluționarea dificultăților privind activitățile in domeniul patrimoniului.

 

Proiectul vizează factorii decizionali, administrațiile locale, actorii din domeniul social și economic, operatorii culturali și mediul de afaceri din zonele implicate (Armenia – Yerevan, regiunea Tavush, România – județul Sibiu, valea Hârtibaciului, Moldova – regiunea Cahul).

Obiective:

  • Elaborarea unor direcții și metodologii inovatoare pentru intărirea sistemelor de centre istorice mici și valorificarea peisajului, incurajând atât promovarea valorilor existente, cât și crearea și promovarea de noi valori;

  • Realizarea de planuri de acțiune, proiecte-pilot de revitalizare și promovare a participării actorilor locali în conceperea și validarea acțiunilor integrate de valorificare a patrimoniului cultural și natural în vederea intăririi sistemelor de centre istorice mici și valorificării peisajului în cele trei zone-pilot: Valea Hârtibaciului – România, Districtul Cahul – Republica Moldova și Regiunea Tavush – Armenia.

  • Promovarea dezvoltării de noi activități economice și servicii in vederea valorificării și intăririi patrimoniului cultural și natural în zona Parteneriatului Estic.

  • Realizarea unei rețele pentru promovarea specificului, experiențelor și inițiativelor de dezvoltare din regiune.

Activitățile proiectului au contribuit nu numai la transferul bunelor practici, ci și la colaborarea intre parteneri, în efortul comun de a identifica si soluționa probleme similare din diferite zone ale rețelei și de a defini instrumentele operationale in acest sens, respectiv Metodologia și Planurile de Acțiune. Ambele vizează crearea de politici de dezvoltare sustenabile pentru conservarea, prezervarea și valorificarea patrimoniului cultural și natural in zone rurale ale Parteneriatului Estic.

Activitatile proiectului au fost organizate in 5 “pachete de activitati”, dupa cum urmeaza:

  • Activitati transnationale si management financiar – cuprind activitati de management al proiectului, precum si structurarea retelei internationale de experti, parteneri si “prieteni” ai proiectului VIVA EASTPART.

  • Activitati de comunicare – designul si implementarea unei strategii de comunicare integrata, cuprinzand atat nivelul local cat si pe cel international, orientata catre crearea de comunitati (atat online cat si offline) si sprijinita printr-o platforma multimedia.

  • Definirea si dezvoltarea metodologiei de interventie asupra sistemelor teritoriale cu centre istorice mici – cuprinde analiza comparativa a prevederilor legale si a documentelor de planificare din cele trei zone de proiect, analiza de exemple de bune practici si colaborarea cu echipa de experti internationali (Seminarii tematice, retea online) pentru formularea metodologiei.

  • Planuri de actiune la nivel local – urmareste formularea a 3 planuri de actiune adaptate contextului local din cele trei zone de proiect (Valea Hartibaciului – Romania, Tavush – Armenia, Cahul – Republica Moldova). – Cuprinde formarea echipelor de “campioni locali” (stakeholderi interesati), stabilirea dialogului si consultarea acestora (campanii, workshopuri locale) si formularea si validarea planurilor de actiune.

  • Proiecte pilot la nivel local – elaborarea si implementarea de proiecte pilot adaptate contextului local din cele trei zone-pilot, cu scopul de a valorifica potentialul cultural al acestora printr-o abordare integrata, urmarind intarirea legaturilor intre cultura si dezvoltare economica, respectiv dezvoltare teritoriala.

Metodologia nou-creata va fi adaptabila la diferite contexte teritoriale și va constitui un mod funcțional de incurajare a dezvoltării resurselor locale.

Echipa proiect

Vera Marin
Vera Marin