UV Sibiu

Universitatea de Vară Sibiu
atu_UV_Sibiu

Durata proiectului:

2000 – 2016

 

Categorie:

Educație și Formare

 

Website proiect:

 

Finanțare:

Parteneri:

OAR Filiala Teritorială Sibiu-Vâlcea

U.A.U.I.M.

GTZ (acum Fundația Heritas)

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

„Universitatea de vară UV Sibiu”, organizată la Sibiu începând cu anul 2000, este un program de pregătire/ specializare (în afara curriculei universitare) a unui grup multidisciplinar de studenți (arhitecți, urbaniști, peisagiști, sociologi, geografi, ingineri constructori etc.), pe teme de actualitate ce au în vedere:

– perfecționarea profesioniștilor și promovarea interdisciplinarității în urbanism,

– informarea publicului larg cu privire la teme urbane pentru a le aduce pe agenda publică,

– sprijinirea dezvoltării comunitare prin informarea și educarea indivizilor, a grupurilor, comunităților aflate în incidența transformărilor din mediul urban,

– funcționarea ca interfață între diferite organisme administrative și cetățeni, între diferite organizații și administrația locală, mediind relațiile între actorii urbani,

– promovarea legăturilor dintre practicieni și mediul academic cu privire la proiectele privind dezvoltarea urbană și îmbunătățirea calității mediului urban.

În principal, Universitatea de Vară funcționează prin organizarea unor ateliere multidisciplinare în care studenții propun soluții la diversele probleme enunțate. Aceste soluții sunt la final prezentate în expoziție atât administrației locale cât și publicului larg și sunt însoțite de realizarea și difuzarea unui „ghid de intervenție”.

Tematica UV Sibiu a evoluat de la preocupări pentru obiecte punctuale, legate de restaurarea și reabilitarea centrului istoric al Sibiului, la preocuparea pentru spațiul public al orașului și pentru „zonele problemă”. Începând cu ediția din 2009 – „Gândește viitorul. Gândește verde. Arhitectură inteligentă – Concepte inovatoare pentru arhitectura viitorului” – atenția este îndreptată spre găsirea de modele de dezvoltare urbană durabilă, a căror evoluție este condiționată de legătura inteligentă și corectă cu mediul înconjurător.

• 2004 – ARTĂ ȘI COMUNITATE LA SIBIU – Acompaniament social al programului UNDP de reabilitare a centrelor istorice, zona de studiu fiind Piața Mică, pentru care s-au realizat fișe de identitate pentru fiecare clădire în parte, conținând date referitoare la elemente din cadrul fizic și la modul de ocupare a imobilelor, studii de evoluție urbană a sitului și de potențial al spațiilor publice.

• 2005 – ARTĂ ȘI COMUNITATE LA SIBIU – Atelier obiecte signalistică urbană. Patrimoniu – comunitate – artă contemporană, urmărind sensibilizarea locuitorilor față de patrimoniul pe care îl locuiesc.

• 2006 – Edificarea locurilor și a peisajului – Strategii urbane contemporane/ Design urban contemporan – regenerarea spațiilor publice din centrul istoric

• 2007 – Spații publice prin P.U.L.S. – Participarea Urbană a Locuitorilor din Sibiu, Studenții propun – cetățenii își exprimă opinia, această ediție desfășurându-se ca un concurs de idei constând în definirea și ilustrarea unor reguli de amenajare urbană pentru două spații publice majore ale orașului Sibiu – Piața Cibin și Piața Unirii.

• 2008 – Oraș creativ. Comunitate Creativă – Democrația participativă – Componentă a planificării urbane contemporane, un itinerariu participativ și strategic de consultare și implicare publică.

• 2009 –Gândește viitorul. Gândește verde. Arhitectură inteligentă – Concepte inovatoare pentru arhitectura viitorului, unde echipele de studenți au prezentat concepte de „case verzi” concepute să respecte mediul, sa folosească materiale ecologice și resurse alternative, fără a renunța la avantajele tehnicii și confortului secolului 21.

• 2010 – Soluții inteligente pentru recalificare urbană. Scenarii de implementare a prevederilor PUG – zona fostei baze hipice, cartierul Vasile Aaron, Sibiu – a propus un demers orientat către spaţiul public, care să genereze soluţii inovative (urbanistice, energetic/ ecologice) şi să stârnească interesul şi implicarea locuitorilor. Este vorba de recalificarea urbană a unei zone situată într-un cartier dens populat al oraşului, Vasile Aaron – fosta bază hipică – şi definirea, împreună cu locuitorii zonei şi cu administraţia locală, a câtorva posibile scenarii de implementare a prevederilor noului PUG (aflat în curs de avizare în iunie 2010).

2015 – (Re)Fabricăm orașul – trecutul ca viitor. Recalificarea urbană a unui sit aflat în imediata vecinătate a centrului istoric al Sibiului – fostul ansamblu industrial Independența – parte dintr-un țesut urban destructurat, la limita dintre orașul vechi și cartierul Terezian. Un demers orientat spre regenerare urbană, prin reutilizarea fondului construit industrial existent, trezind interesul comunității locale asupra potențialului de dezvoltare al zonei.

Publicații proiect

Ghid pentru Participare Publică
Ghid pentru Participare Publică

Echipa proiect

Irina Zamfirescu

Project Manager

Vera Marin

Project Manager

Claudia Pamfil

Project Manager