Urboteca

În oraș, despre oraș

PIPE:LINE vizează îmbunătăţirea calităţii procesului decizional legat de dezvoltarea urbană – politici urbane – pentru locuitorii oraşului Bucureşti şi administraţia publică locală

 

Obiectiv general

Îmbunătăţirea calităţii procesului decizional legat de dezvoltarea urbană – politici urbane – pentru locuitorii oraşului Bucureşti şi administraţia publică locală.

 

Obiective specifice

Accesibilizarea informaţiei cu privire la procesele şi strategiile de dezvoltare urbană pentru locuitorii oraşului Bucureşti;
Facilitarea interacţiunii între grupurile de interese implicate în dezvoltarea urbană (locuitori ai oraşului Bucureşti, administraţia publică locală, experţi);

Îmbunătăţirea performanţelor administraţiei publice locale în procesul de consultare cu privire la planurile de dezvoltare urbană prin asigurarea transferului de resurse şi bune practici identificate prin proiect către administraţia publică locală.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt: locuitorii oraşului Bucureşti, decidenţi aleşi locali şi funcţionari publici din oraşul Bucureşti, ONG și alte grupuri de initiațiativă cu preocupări pentru calitatea vieţii în Bucureşti.

Rezultatele principale ale proiectului includ dezvoltarea unor metodologii specifice și unui kit de investigaţie urbană adaptat documentațiilor de urbanism existente, o platformă online, un atelier mobil interactiv, cetățeni implicați direct în evenimentele organizate în jurul atelierul mobil, o licitație pentru transferul de know-how către Administrația Publică Locală.

Publicații proiect

website_atu_urboteca_ghid1
website_atu_urboteca_publicatie_finala

Echipa proiect

Irina Zamfirescu

Irina Zamfirescu

Daniela Calciu

Monica Muresanu

Oana Sorina Paval

Oana Sorina Paval

Vera Marin

Vera Marin