Eco-Rehab

Împreună pentru eco-reabilitarea cartierelor de blocuri
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Durata proiectului:

10/2009 – 04/2010

 

Categorie:

Educație și Formare

 

Website proiect:

 

Finanțare:

Parteneri:

Ambasada Franţei în România

UAUIM Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti

ÉNSA-V École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles

ETSA-B Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Politecnico di Milano – Architettura Design Ingegneria

PLATFORMA / Reţeaua de ONG-uri – „Împreună pentru un oraş mai bun”

Liga Habitat

Primăria Municipiului Bucureşti

Primăriile de Sector ale Municipiului Bucureşti

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Contextul proiectului

  • Este necesară o mai bună cunoaştere a noţiunilor şi teoriilor privind dezvoltarea durabilă şi locul abordării ecologice în practica de planificare şi proiectare.

În context european, cadrul urban este gândit, edificat şi evaluat în termenii deja consacraţi ai dezvoltării durabile. Într-o astfel de viziune, dimensiunea ecologică a mediului urban din România, în special a celui specific cartierelor de blocuri din marile ansambluri, solicită concertarea preocupărilor din sectoarele economic, social, cultural şi de protecţia mediului. Intervenţiile în cartierele de blocuri ar trebui să se adreseze atât problemelor particulare ale cadrului construit (consum mare de energie, rezistenţă slăbită a clădirilor, confort interior precar etc.), cât şi unor chestiuni care ţin de contextul mai larg al oraşului: interese economice, problematică socială comparabilă cu “coproprietaţile fragile” din Franţa, spaţii verzi diminuate constant prin îndesiri pe terenuri retrocedate, probleme de transport, poluare, proasta gestionare a deşeurilor etc.

  • Este necesară operarea unor legături între mediul academic, profesionişti, administraţia publică şi societatea civilă pentru a găsi împreună soluţii pentru cartierele de blocuri.

În România, în fiecare dintre aceste sectoare există cunoştinţe şi experienţe interesante. Însă intervenţiile sectoriale, abandonate în practica internaţională, nu mai sunt în măsură să rezolve disfuncţiile complexe ale cartierelor de blocuri din România. Este necesară stabilirea unor relaţii durabile între toţi actorii care intervin în procesul regenerării urbane.

  • Este necesară conştientizarea faptului trebuie găsite soluţii durabile la problemele cartierelor de blocuri, prin lucru în comun şi dezbatere, pentru că fiecare categorie de actori urbani poartă o anume problematică. Numai într-o astfel de abordare soluţiile vor integra aspectele de ordin ecologic cu cele de ordin social şi cu cele economice.

Dialogul şi colaborarea tuturor acestor actori dar şi promovarea de urgenţă a noţiunii de dezvoltare durabilă în practicile de intervenţie pot conduce la soluţii viabile pentru regenerarea urbană şi creşterea calităţii mediului urban în România.

Obiectivele proiectului derivă în mod direct din cele trei dimensiuni ale analizei contextului

  • CUNOŞTINŢE ŞI EDUCAŢIE: Îmbunătăţirea cunoştinţelor grupurilor ţintă ale proiectului privind dimensiunea ecologică a problemelor mediului construit.

  • DIALOG SOCIAL: Participarea diverşilor actori urbani români, alături de actori urbani din alte ţări europene, într-un proiect comun pentru schiţarea unor idei de reabilitare pe criterii ecologice a unui cartier de blocuri bucureştean.

  • SOLUŢII DURABILE PENTRU ECO.REABILITARE: Găsirea împreună (în echipe internaţionale de studenţi şi actori urbani cu competenţe variate) a unor posibile abordări a reabilitării complexe a cartierelor de blocuri, în cadrul unor întâlniri de lucru şi dezbateri internaţionale.

Rezultat direct al proiectului

Organizarea și desfășurarea Workshopului studențesc de arhitectură cu participare internaţională ”Împreună pentru eco-reabilitarea cartierelor de blocuri”/ „BUCHAREST Eco-Rehab – Eco-Rehabilitation  of  a post-war collective housing neighbourhood from Bucharest”.

5 echipe de studenți ai universităților partenere s-au întâlnit la București în atelierele UAUIM pentru a schița împreună soluții de reabilitare a cartierelor de locuințe colective la bloc. Simularea intervenţiei de eco-reabilitare urbană complexă s-a derulat pe un sit din sectorul 3, zona Dristor-Fizicienilor. Atelierele de lucru studențești au fost însoțite de o serie de dezbateri publice găzduite la UAUIM, în care au fost prezentate experienţe europene de intervenţii complexe în cartierele de blocuri dar și problematica specifică locuinţelor colective din România.

Rezultatele proiectului – 5 idei pentru eco-reabilitarea cartierelor de blocuri bucureștene – au fost prezentate în dezbatere publică și apoi editate în volumul „Visions on Mass-Housing Sustainable Rehabilitation: student workshop, Bucharest, February-March 2010” [Crişan, R.; Macri, Z.; Panait, A. (editors), Editura Universitară Ion Mincu, Bucureşti, 2011].

Rezultate aşteptate

  • crearea unei reţele inter-actori în România specializată pe problemele complexe ale cartierelor de blocuri

  • crearea unei reţele studenţeşti europene cu experienţă în intervenţiile de eco-reabilitare ale cartierelor de blocuri.

Continuitatea proiectului

– organizarea unor manifestaţii similare în alte Școli de Arhitectură europene:

Publicații proiect

Ghid pentru Participare Publică
Ghid pentru Participare Publică

Echipa proiect

Irina Zamfirescu

Project Manager

Vera Marin

Project Manager

Claudia Pamfil

Project Manager