CUPA

Capacitate pentru Urbanism Participativ Aplicat
atu_CUPA-orasul_esti_tu

Durata proiectului:

01/2013 – 01/2014

 

Categorie:

Transparență Decizională

 

Website proiect:

orasulestitu.ro

 

Finanțare:

 

Parteneri:

Active Watch Agenția de Monitorizare a Presei, București, România

Grupul pentru Dezvoltare Locală, București, România

Domeniu de expertiză:

Promovarea principiilor bunei guvernări, transparenței decizionale și participării publice la nivelul administrației publice locale și centrale.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității organizațiilor neguvernamentale partenere de a coopera cu administrația publică (locală și centrală) pentru a contribui la eficientizarea procesului de elaborare a politicilor publice care vizează dezvoltarea urbană.

CUPA urmărește îmbunătățirea capacității de comunicare dintre ONG-uri și administrația publică locală și centrală pentru a facilita procesul politicilor publice de dezvoltare urbană.

Principalele direcții de acțiune:

  • organizarea și facilitarea training-urilor pentru reprezentanții ONG-urilor în domeniul politicilor publice, management de proiect, dezvoltare durabilă, oportunități egale, comunicare și relații publice;

  • monitorizarea, analiza și crearea de rapoarte privind aplicarea prevederilor legale pentru consultare publică în timpul proceselor de elaborare a documentațiilor de planificare urbană;

  • organizarea unei campanii de informare publică despre beneficiile și responsabilitățile cetățenilor conform Ordinului ministerului nr. 2701/2010

Obiective:

  • Creșterea nivelului de cunoștințe și aptitudini a membrilor organizatiilor partenere în domeniul politicilor publice (cu accent pe dezvoltarea urbană, mecanisme de participare publică, comunicare publică și inter-instituțională, transparenta decizională) în vederea îmbunătățirii dialogului și parteneriatelor cu actorii instituționali.

  • Dezvoltarea capacității interne a organizațiilor neguvernamentale partenere în vederea creșterii relevanței în dialogul cu cetățenii și instituțiile publice prin activități de formare a membrilor și a voluntarilor.

  • Îmbunătăţirea dialogului cu actorii institutionali in procesul de elaborare si implementare a legislatiei din domeniul dezvoltării urbane în vederea implicării cetățenilor in viitoarele procese de consultare publică ce vor fi desfășurate de autoritățile publice (în concordanță cu ultimele modificări legislative în domeniu).

  • Promovarea şi integrarea principiilor egalităţii de şanse şi dezvoltării durabile în activităţile curente ale organizaţiilor partenere.

Grupurile țintă vizate de activitățile proiectului sunt:

– membrii și voluntarii partenerilor de proiect;

– organizații non-guvernamentale cu activități specifice în domeniul dezvoltării durabile;

– Autorități publice centrale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului și Schimbărul Climatice, Ministerul Culturii);

– Autorități publice locale (Primări, Prefecturi).

Principalele activități derulate în cadrul proiectului:

– organizarea a cinci sesiuni de instruire adresate angajaților și voluntarilor partenerilor de proiect. Temele sesiunilor de instruire sunt: politici publice, management de proiect, comunicare și PR, dezvoltare durabilă și egalitate de șanse;

– raport de analiză cu privire la aplicarea Ordinului de Ministru 2705 / 2010 în toate orașele reședință de județ din România, precum și la nivelul primăriilor de Sector și a Primăriei Generale a Municipiului București;

– realizarea unui ghid de bune practici internaționale în urbanism participativ adresat administrației publice și organizațiilor non-guvernamentale;

– realizarea unor materiale informative cu privire la drepturile cetățenilor în procesul de elaborare a documentațiilor de urbanism;- desfășurarea unei campanii naționale de informare și conștientizare a publicului cu privire la drepturile cetățenilor în domeniul dezvoltării urbane;

– realizarea unor conferințe și mese rotunde adresate mass media și administrației publice cu scopul de a dezbate principiile și modalitatea de implementare a politicilor de participare publică în urbanism.

Publicații proiect

Ghid pentru Participare Publică
Ghid pentru Participare Publică

Echipa proiect

Irina Zamfirescu

Project Manager

Vera Marin

Project Manager

Claudia Pamfil

Project Manager